Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I sekretesspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller personuppgifter.

Ansvarig för databehandlingen

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Stichting Tiny Living
Mr. Jan Schuetze
Strijperstraat 6
5595 GC Leende
The Netherlands

RSIN: 863649117
KvK: 85513644

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

När du kontaktar oss (t.ex. när du gör ett köp, fyller i formulär eller besöker webbplatsen) samlar vi in personlig information om dig. Den information vi samlar in är namn, nationellt försäkringsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, inköps-, beställnings- och användningshistorik, IP-adress och information som du lämnar till vår kundtjänst.

Vi samlar in din adress från befolkningsregistret eller om du själv anger den på vår webbplats.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och på grundval av följande rättsliga grunder:

Förvärva varor eller tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att behandla beställningar och skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundservice är viktigt

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som frågor, klagomål och garantiärenden.

Behandlingen utförs för att vi ska kunna hjälpa dig med dina kundtjänstfrågor, vilket är vårt legitima intresse, samt för att uppfylla den rättsliga skyldigheten när det gäller klagomål och garantifrågor.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar också produkter på webbplatsen och skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som ligger kvar i din varukorg. Denna behandling kan innebära profilering.

Behandlingen sker med ditt samtycke för direktmarknadsföring eller för vårt legitima intresse av att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att du ska kunna delta i tävlingar som vi anordnar.

Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att administrera de tävlingar som enskilda personer deltar i.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av att kunna uppdatera, förbättra och vidareutveckla tjänster, produkter och tekniska system.

Fullgörande av rättsliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att följa gällande lagar, t.ex. lagar om redovisning, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att uppfylla den rättsliga skyldigheten.

Förebyggande av övergrepp och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av att förebygga och förhindra missbruk och olaglig användning av våra tjänster.

Delning av personuppgifter

Vi kan dela personuppgifter med andra, men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan till exempel vara myndigheter, företag, logistikföretag, marknadsföringsföretag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsavtal med leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

I vissa fall kan vi överföra personuppgifter till juridiska enheter i länder utanför EU/EES. I sådana fall kommer överföringen att ske antingen till länder där EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå, med hjälp av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföringen till USA kan också ske i enlighet med bestämmelserna i Privacy Shield.

Så länge som personuppgifterna lagras.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in eller så länge som krävs enligt lag eller annan reglering.

Inköp och orderhistorik lagras så länge som vi måste göra det för att uppfylla rättsliga krav.

Kundtjänstuppgifter om köp och klagomål kommer att sparas så länge som vi måste göra det för att uppfylla rättsliga krav. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte behöver behålla för att uppfylla rättsliga krav raderas efter sex månader.

Information för marknadsföring kommer att sparas tills du begär att inte längre få marknadsföringsmaterial eller om du har varit inaktiv i tre år.

Uppgifter om missbruk och brottsförebyggande åtgärder sparas så länge som vi behöver för att förhindra eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran om dina rättigheter så snart som möjligt och senast inom en månad.

I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt beskrivningen nedan.

Information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras.

Strykning

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades;
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
  • Du har invänt mot behandlingen av personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse och ditt intresse överväger;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundtjänsten. Om du har gjort en sådan invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, webbplatsens innehåll, erbjudanden och annonser för besökaren samt för att öka webbplatsens säkerhet.

I korthet fungerar det så här: all information som ska finnas kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en specifik användare. Detta görs genom att lagra en unik nyckel i användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida skickas nyckeln till sidan och vi kan sedan avgöra om användaren är inloggad och om han eller hon har lagt till något i kundvagnen och så vidare.

Om du inte accepterar cookies i din webbläsare fungerar vissa funktioner på webbplatserna inte. Detta beror på att webbplatsen upptäcker att det finns en ny besökare varje gång sidan laddas.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt vägrar att lagra cookies eller så att den meddelar dig varje gång en webbplats begär att en cookie ska lagras. Tidigare lagrade cookies kan också raderas via webbläsaren. Du hittar mer information på hjälpsidorna i din webbläsare.

Vi använder också tjänster från tredje part som i vissa fall använder cookies.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa en av länkarna nedan:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Begränsningar

Sekretesspolicyn gäller endast för webbplatsen naturdepa.se och inte för länkar som kan finnas på naturdepa.se.

Om du följer en länk måste du läsa den webbplatsens sekretesspolicy.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att anpassa dataskyddsförklaringen till ändrade rättsliga eller tekniska krav.